AntiLaser - AL Priority 100%

579.00
(Including tax)
Võimaldab kasutada iPhone/Android App kaudu
Sagedus 975/997/STIR/Stealth/V1 radari antenn
antilasrAL
On backorder
+
Kiirülevaade

»Oma klassi parim, aktiivne kaitse kõigi laserite mõõtmisel.
»Väiksemad mõõtmed kui enamus konkurentidel
.

Videod kahjuks puuduvad